Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

Oferta pozostałych badań

Kontakt

dr Bożena Dudkiewicz
bozena.dudkiewicz@umed.lodz.pl
tel. (42) 67 79 304

Zakres badań

  • 1. Ocena czystości mikrobiologicznej niesterylnych produktów końcowych - (zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego Nr GIF-IW-4000/38/04).
  • 2. Ocena czystości mikrobiologicznej środowiska wytwarzania leku, w tym nosicielstwa noso-gardłowego wśród pracowników - raporty dla wdrażania GMP.
  • 3. Określenie najmniejszego stężenia hamującego (MIC) i najmniejszego stężenia bójczego (MBC) środków chemicznych zgodnie z metodyką CLSI (dawniej NCCLS) M100-S9, 19(1), 1999.
  • 4. Ocena aktywności bakteriobójczej, sporobójczej i grzybobójczej chemicznych środków dezynfekcyjnych zgodnie z normami PN-EN: 1040:2000; 1275:2000; 1276:2002; 1650:2002; 13704:2004 i 14347:2005.
  • 5. Ocena działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych na nieporowatych powierzchniach zgodnie z normą PN-EN 13697:2002.

 

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej