Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

Prace doktorskie i habilitacyjne wykonane w Zakładzie

Eligia M. Szewczyk – 1982; praca doktorska: „Endogenny metabolizm a zjadliwość gronkowców złośliwych”

Krystyna Surewicz – 1984; praca doktorska „Metabolizm endogenny gronkowców koagulazoujemnych”

Małgorzata Różalska – 1986; praca doktorska „L–asparaginaza gronkowców – otrzymywanie i cechy białka enzymatycznego”

Wojciech Piotrowski – 1987; praca doktorska: „Gronkowce koagulazoujemne ze środowiska szpitalnego i pozaszpitalnego: klasyfikacja i właściwości biologiczne”

Maria Sobiś-Glinkowska - 1989; praca doktorska „L–asparaginaza gronkowców – rozmieszczenie w komórce i właściwości”

Eligia M. Szewczyk - 1997; habilitacja „Występowanie i biologia poli(3-hydroksymaślanu) u bakterii z rodzaju Staphylococcus

Paweł Lisiecki – 1997; praca doktorska: „Siderofory gronkowców”

Bożena Dudkiewicz – 1998; praca doktorska: „ Czynniki etiologiczne bakteryjnego zapalenia wsierdzia i ich lekooporność oraz cechy chorobotwórczości najczęściej izolowanych bakterii”

Edyta Waldon - 2004; praca doktorska: „Cechy gronkowców Staphylococcus cohnii sprzyjające kolonizacji środowiska szpitalnego”

Piotr Wysocki – 2004; praca doktorska „Białka regulowane niedoborem żelaza: receptory dla heterogennych i endogennych sideroforów hydroksamowych u Staphylococcus aureus B47”

Tomasz Nowak – 2006; praca doktorska: „Meticylinooporność gronkowców koagulazoujemnych izolowanych ze środowiska szpitala”

Anna Kwaszewska – 2008; praca doktorska: „Charakterystyka i znaczenie bakterii grupy Coryneform rezydujących na skórze człowieka”

Magdalena Szemraj – 2014; praca doktorska: „Charakterystyka i podobieństwo plazmidów bakterii bytujących w tej samej niszy ekologicznej – na skórze człowieka″

Marcin Ciszewski – 2017; praca doktorska: „Czynniki chorobotwórczości Streptococcus dysgalactiae - paciorkowców ropotwórczych izolowanych od ludzi i zwierząt″

Wioletta Kmieciak – 2018; praca doktorska: „Szczepy grupy Staphylococcus intermedius (SIG) izolowane z materiałów klinicznych od ludzi i od zwierząt towarzyszących – identyfikacja i potencjał chorobotwórczy″

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej