Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

Historia

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej został utworzony 10 stycznia 1973 roku w ramach powołanego wówczas w Akademii Medycznej w Lodzi Instytutu Patologii. W tej strukturze pozostawał do roku 1992. Podobnie jak powstałe jednocześnie: Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Zakład Immunologii, wywodzi się z istniejącego wcześniej Zakładu Bakteriologii. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej został utworzony w celu kształcenia studentów Wydziału Farmaceutycznego. Od momentu jego powstania do roku 2000 jego kierownikiem był prof. Jerzy Mikucki. W latach 1992–2001 Zakład był częścią Międzywydziałowej Katedry Mikrobiologii. W roku 2001 kierownictwo Zakładu objęła prof. Eligia M. Szewczyk. W tym samym roku został on ulokowany w strukturze Wydziału Farmaceutycznego jako jednostka Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej.

W ciągu ponad czterdziestu lat istnienia Zakładu było w nim zatrudnionych łącznie dwudziestu trzech pracowników naukowych-dydaktycznych i naukowo-technicznych, wśród nich absolwenci Wydziału Lekarskiego (wywodzący się z dawnego Zakładu Bakteriologii) i Wydziału Farmaceutycznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Pracownicy Zakładu na przestrzeni lat

Prace doktorskie i habilitacyjne wykonane w Zakładzie

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej