Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

Wyniki egzaminów i kolokwiów

15-06-2018
Wyniki I terminu kolokwium z wirusologii dla studentów III roku Analityki Medycznej dostępne są TUTAJ.

15-05-2018
Wyniki I terminu kolokwium z mikrobiologii ogólnej dla studentów III roku Analityki Medycznej dostępne są TUTAJ.

18-12-2017
Wyniki I terminu kolokwium z lekooporności bakterii i diagnostyki bakteriologicznej dla studentów IV roku OML dostępne są TUTAJ.

21-11-2017
Wyniki I terminu kolokwium z bakteriologii szczegółowej dla studentów IV roku OML dostępne są TUTAJ.

13-11-2017
Podział studentów IV roku OML na zajęcia w ramach bloku z Diagnostyki bakteriologicznej dostępny jest TUTAJ.

19-06-2017
Kolokwium z wirusologii dla III roku Analityki Medycznej - I i II termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

25-04-2017
Kolokwium z mikrobiologii szczegółowej dla II roku Farmacji - I termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

31-01-2017
Egzamin końcowy z Mikrobiologii dla studentów IV roku OML - I termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

16-12-2016
Kolokwium z lekooporności bakterii i diagnostyki bakteriologicznej dla IV roku OML - I termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

22-11-2016
Kolokwium z mikrobiologii szczegółowej dla IV roku OML - II termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

10-11-2016
Kolokwium z mikrobiologii szczegółowej dla IV roku OML - I termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

02-06-2016
Kolokwium z wirusologii dla III roku OML - I termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

31-05-2016
Kolokwium z mikrobiologii ogólnej dla III roku OML - II termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

19-05-2016
Kolokwium z mikrobiologii ogólnej dla III roku OML - I termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

13-05-2016
Kolokwium z mikrobiologii szczegółowej dla II roku Farmacji - II termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

06-05-2016
Kolokwium z mikrobiologii szczegółowej dla II roku Farmacji - I termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

18-12-2015
Kolokwium wejściowe dla I roku Pielęgniarstwa - I
termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

27-11-2015
Kolokwium wykładowe dla II roku Farmacji - I
termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

02-09-2015
Egzamin z mikrobiologii dla II roku Farmacji - II termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

08-05-2015
Kolokwium z mikrobiologii szczegółowej dla II roku Farmacji - II termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

23-04-2015
Kolokwium z mikrobiologii szczegółowej dla II roku Farmacji - I termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

17-06-2014
II termin kolokwium z wirusologii dla III roku OML

LP.

Nr indeksu

Ocena

1.

102872

3

2.

110299

3

3.

110301

2

4.

102214

3


05-06-2014

Kolokwium z wirusologii dla III roku OML
-->Wyniki w pliku PDF<--

30-05-2014
Egzamin dla III roku Kosmetologii (studia licencjackie zaoczne)
-->Wyniki w pliku PDF<--

26-05-2014
Kolokwium z mikrobiologii szczegółowej dla II roku Farmacji - II termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

26-05-2014
Kolokwium ćwiczeniowo-wykładowe dla III roku OML - II termin
-->Wyniki w pliku PDF<--

14-05-2014
Egzamin dla III roku Kosmetologii (studia licencjackie dzienne)
-->Wyniki w pliku PDF<--

07-05-2014
Kolokwium ćwiczeniowo-wykładowe dla III roku OML
-->Wyniki w pliku PDF<--

29-04-2014
Kolokwium z mikrobiologii szczegółowej dla II roku Farmacji
-->Wyniki w pliku PDF<--

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej