Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

Kosmetologia

III rok – Mikrobiologia (studia licencjackie)

Regulamin zajęć - 2018/2019

Harmonogram zajęć - 2018/2019


I rok – Mikrobiologia kliniczna (studia magisterskie)

Ogłoszenie o rozpoczęciu wykładów - 2016/2017

Regulamin zajęć - 2016/2017

Harmonogram ćwiczeń - 2016/2017

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej