Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

Badania naukowe

Aktualnie realizowane tematy badawcze:

1. Patogeny z rodzajów Staphylococcus i Streptococcus przełamujące bariery międzygatunkowe.

2. Działanie bakteriobójcze i bakteriostatystyczne nowych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu przeciwbakteryjnym.

3. Potencjalne czynniki etiologiczne szpitalnych zakażeń oportunistycznych
- Udział sideroforów w kształtowaniu chorobotwórczości gronkowców koagulazoujemnych i enterokoków.

4. Charakterystyka i znaczenie bakterii rezydujących na skórze człowieka.
- Badania nad wytwarzanymi przez maczugowce substancjami typu bakteriocyn (BLIS) i stymulatorami wzrostu regulującymi liczebność bakterii w populacjach mieszanych.
- Plazmidy maczugowców, gronkowców i propionibakterii bytujących we wspólnej niszy - badanie możliwości międzygatunkowego transferu genów.

5. Lekooporność gronkowców koagulazoujemnych izolowanych ze środowiska szpitala.
- Poszukiwanie alternatywnych metod terapii zakażeń wywoływanych przez wielooporne szczepy gronkowców koagulazoujemnych.

 

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:


 • Woźniczka M, Świątek M, Pająk M, Gądek-Sobczyńska J, Chmiela M, Gonciarz W, Lisiecki P, Pasternak B, Kufelnicki A (2018) Complexes in aqueous cobalt(II)-2-picolinehydroxamic acid system: Formation equilibria, DNA-binding ability, antimicrobial and cytotoxic properties.Journal of Inorganic Biochemistry 178:62-72 - DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.07.010

 • Welk-Piela B, Stańczak A, Lisiecki P (2018) Badanie recepturowej formy leku zawierajacego hydrochlorotiazyd do stosowania u pacjentow pediatrycznych. 74(9):511-515

 • Szemraj M, Kwaszewska A, Szewczyk EM (2018) New gene responsible for resistance of clinical Corynebacteria to macrolide, lincosamide and streptogramin B.
  Polish Journal of Microbiology 67(2):237-240 - DOI: 10.21307/pjm-2018-028

 • Kmieciak W, Szewczyk EM (2018) Are zoonotic Staphylococcus pseudintermedius a growing threat for humans?
  Folia Microbiologica DOI: 10.1007/s12223-018-0615-2

 • Nowak S, Lisiecki P, Tomaszczak-Nowak A, Grudzińska E, Olszewska MA, Kicel A (2018) Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils from flowers and leaves of Grindelia integrifolia DC.
  Natural Product Research 11: 1-6. https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1423302
 • Mignani SM, El Brahmi N, El Kazzouli S, Laurent R, Ladeira S, Caminade AM, Pędziwiatr-Werbicka E, Szewczyk EM, Bryszewska M, Bousmina MM, Cresteil T, Majoral JP (2017) Original multivalent gold(III) and dual gold(III)-copper(II) conjugated phosphorus dendrimers as potent antitumoral and antimicrobial agents.
  Molecular Pharmaceutics 14(11): 4087-4097.
 • Peña-González CE, Pędziwiatr-Werbicka E, Martín-Pérez T, Szewczyk EM, Copa-Patiño JL, Soliveri J, Pérez-Serrano J, Gómez R, Bryszewska M, Sánchez-Nieves J, de la Mata FJ (2017) Antibacterial and antifungal properties of dendronized silver and gold nanoparticles with cationic carbosilane dendrons.
  International Journal of Pharmaceutics 528: 55-61.
 • Lisiecki P (2017) Transferrin and Lactoferrin – human iron sources for enterococci.
  Polish Journal of Microbiology 66(4): 419-425
 • Grondalska D, Kmieciak W (2017) Candida auris – nowy patogen grzybiczy.
  Postępy Mikrobiologii 56: 282-288

 • Kmieciak W, Szewczyk EM (2017) Gatunki koagulazododatnie rodzaju Staphylococcus – taksonomia, chorobotwórczość.
  Postępy Mikrobiologii 56: 233-244

 • Ciszewski M, Czekaj T, Szewczyk EM (2017) Outpatient Antibiotic Consumption Fluctuations in a View of Unreasonable Antibacterial Therapy
  Polish Journal of Microbiology 66:119-123 - DOI: 10.5604/17331331.1235000

 • Ciszewski M, Szewczyk EM (2017) Potential Factors Enabling Human Body Colonization by Animal Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis Strains
  Current Microbiology 74:650-654 - DOI: 10.1007/s00284-017-1232-z

 • Ciszewski M, Zegarski K, Szewczyk EM (2016) Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis Isolated From Infections in Dogs and Humans: Are Current Subspecies Identification Criteria accurate?
  Current Microbiology 73: 684-688 - DOI: 10.1007/s00284-016-1113-x

 • Kmieciak W, Szewczyk EM, Ciszewski M (2016) Searching for Beta-Haemolysin hlb Gene in Staphylococcus
  pseudintermedius
  with Species-Specific Primers
  Current Microbiology 73: 148-52 - DOI 10.1007/s00284-016-1038-4

 • Kmieciak W, Ciszewski M, Szewczyk EM (2016) Choroby odkleszczowe w Polsce – występowanie i trudności diagnostyczne.
  Medycyna Pracy 67: 73-87

 • Milowska K, Rybczyńska A, Mosiołek J, Durdyn J, Szewczyk EM, Katir N, Brahmi Y, Majoral JP, Bousmina M, Bryszewska M, El Kadib A (2015) Biological Activity of Mesoporous Dendrimer-Coated Titanium Dioxide: Insight on the Role of the Surface-Interface Composition and the Framework Crystallinity. 
  ACS applied materials & interfaces 7: 19994-20003

 • Czekaj T, Ciszewski M, Szewczyk EM (2015) Staphylococcus haemolyticus – an emerging threat in the twilight of the antibiotic age.
  Microbiology-SGM 161: 2061-2068

 • Kmieciak W, Szewczyk EM (2015) Cytolizyny – czynniki zjadliwości Staphylococcus intermedius i Staphylococcus pseudintermedius.
  Postępy Mikrobiologii 54: 354-363

 • Ciszewski M, Czekaj T, Szewczyk EM (2015) Nowe spojrzenie na bakteryjne patogeny odzwierzęce stanowiące zagrożenie dla człowieka. 
  Medycyna Pracy 65: 819-829

 • Kwaszewska A, Lisiecki P, Szemraj M, Szewczyk EM (2015) Zwierzęcy Staphylococcus felis o potencjale zakażania skóry człowieka.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 67: 69-78

 • Kwaszewska A, Sobiś-Glinkowska M, Szewczyk EM (2014) Cohabitation-relationships of corynebacteria and staphylococci on human skin.
  Folia Microbiologica 59: 495-502

 • Szemraj M, Kwaszewska A, Pawlak R, Szewczyk EM (2014) Macrolide, Lincosamide, and Streptogramin B resistance in lipophilic Corynebacteria inhabiting healthy human skin.
  Microbial Drug Resistance 20: 404-409

 • Kalinowska-Lis U, Szewczyk EM, Chęcińska L, Wojciechowski JM, Wolf WM, Ochocki J (2014) Synthesis, characterization and antimicrobial activity of silver(I) and copper(II) complexes of phosphate derivatives of pyridine and benzimidazole.
  ChemMedChem 9: 169–176

 • Lisiecki P (2014) Lekooporność a wytwarzanie sideroforów u bakterii z rodzaju Enterococcus
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 66: 1-10

 • Wysocki P, Kwaszewska A, Szewczyk EM (2011) Influence of substances produced by lipophilic Corynebacterium CDC G1 ZMF 3P13 on the microorganisms inhabiting human skin.
  Medycyna Doswiadczalna i Mikrobiologia 63: 45-52

 • Wieteska Ł, Szewczyk EM, Szemraj J (2011) Characterization of Novel Plasmid p1B146 from Corynebacterium tuberculostearicum.
  Journal of Microbiology and Biotechnology 21: 796-801

 • Szymańska G, Szemraj M, Szewczyk EM (2011) Species-Specific Sensitivity of Coagulase-Negative Staphylococci to Single Antibiotics and Their Combinations.
  Polish Journal of Microbiology 60: 155-161

 • Kwaszewska A, Szewczyk EM (2011) Progress in taxonomy and methods of identification of members of the Corynebacterium genus isolated from humans.
  Postępy Mikrobiologii 50: 155-167

 • Lisiecki P (2010) Żelazo niezbędnym substratem pokarmowym enterokoków?
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 62: 271-280

 • Szewczyk EM (2010) Kolejne patogeny zwierzęce poważnym zagrożeniem dla człowieka. 
  Nowa Klinika 17: 325-329

 • Kwaszewska A, Sobiś-Glinkowska M, Szewczyk EM (2009) Wpływ kontaktu ze środowiskiem szpitalana wrażliwość na antybiotyki i chemioterapeutyki lipofilnych szczepów Corynebacterium rezydujących na skórze człowieka.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 61: 359-366

 • Wróblewski AE, Szewczyk EM, Bąk-Sypień I (2009) Synthesis of (1R,2R)- and (1S,2R)-1,2-Epoxy-3-hydroxypropylphosphonates as Analogues of Fosfomycin.
  Archiv der Pharmazie 342: 521-527

 • Różalska M, Szewczyk EM (2008) Staphylococcus cohnii Hemolysins – Isolation, Purification and Properties.
  Folia Microbiologica 53: 521-526

 • Mak P, Maszewska A, Różalska M (2008) The amino acid sequences and activities of synergistic hemolysins from Staphylococcus cohnii.
  FEMS Microbiology Letters
  287: 230-235

 • Kwaszewska A, Szewczyk EM (2007) Production of antibacterial substances by resident corynebacteria isolated from human skin.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 59: 251-257

 • Lisiecki P, Mikucki J (2006) Acquisition of iron by enterococci: some properties and role of assimilating ferric iron reductases.
  Polish Journal of Microbiology 55: 271-277

 • Nowak T, Szewczyk EM (2006) Wpływ warunków badania na ocenę wrażliwości Staphylococcus cohnii na antybiotyki beta-laktamowe.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 58: 95-102

 • Lisiecki P, Mikucki J (2006) Acquisition of iron by enterococci: some properties and role of asimilating ferric iron reductases. 
  Polish Journal of Microbiology 55: 271-277

 • Lisiecki P, Mikucki J (2006) Iron supply of enterococci by 2-oxoacids and hydroxyacids. 
  Polish Journal of Microbiology 55: 195-202

 • Kwaszewska AK, Brewczyńska A, Szewczyk EM (2006) Hydrophobicity and biofilm formation of lipophilic skin corynebacteria.
  Polish Journal of Microbiology 55: 189-193

 • Nowak T, Balcerczak E, Mirowski M, Szewczyk EM (2006) Detection of methicillin resistance in hospital environmental strains of coagulase-negative staphylococci.
  Polish Journal of Microbiology 55: 339-343

 • Wysocki P, Lisiecki P, Mikucki J (2005) Receptors for endogenous and heterogenous hydroxamate siderophores in Staphylococcus aureus B 47.
  Polish Journal of Microbiology 54: 97-103

 • Kaźmierczak A, Szarapińska-Kwaszewska J, Szewczyk EM (2005) Opportunistic Coryneform organisms – residents of human skin.
  Polish Journal of Microbiology 54: 27-35

 • Cyprowski M, Szarapińska-Kwaszewska J, Dudkiewicz B, Krajewski J, Szatkowska-Stańczyk I (2005) Ocena narażenia pracowników oczyszczalni ścieków na czynniki szkodliwe występujące w miejscu pracy.
  Medycyna Pracy 56: 213-222

 • Lisiecki P, Mikucki J (2005) Asymilacyjne reduktazy żelaza u enterokoków
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 57: 359-368

 • Szewczyk EM, Różalska M, Cieślikowski T, Nowak T (2004) Plasmids of Staphylococcus cohnii isolated from the intensive care unit.
  Folia Microbiologica 49: 123- 131

 • Sobiś-Glinkowska M, Szewczyk EM (2004) Gronkowce koagulazoujemne w odpadach komunalnych.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 56: 19-27

 • Kaźmierczak A, Szewczyk EM (2004) Bacteria forming a resident flora of the skin as a potential source of opportunistic infections.
  Polish Journal of Microbiology 53: 249-255

 • Lisiecki P, Mikucki J (2004) Kwas cytrynowy sideroforem enterokoków?
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 56: 29-40

 • Szewczyk EM, Nowak T, Cieślikowski T, Różalska M (2003) Potential role of Staphylococcus cohnii in a hospital environment. 
  Microbial Ecology in Health and Disease 15: 51-56

 • Wysocki P, Lisiecki P, Mikucki J (2003) Receptor for ferroxamine B in Staphylococcus aureus B 47 strain. 
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences 51: 299-309

 • Szarapińska-Kwaszewska J, Farkas Ł (2003) Synthesis of siderophores by strains of Staphylococcus cohnii isolated from varoius environments
  Acta Microbiologica Polonica 5: 261-269

 • Lisiecki P, Fleischner M, Wysocki P, Przondo-Mordarska A, Mikucki J (2003) Siderofory i hemolizyny w pozyskiwaniu żelaza przez pałeczki z rodzaju Acinetobacter.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 55: 379-390

 • Lisiecki P, Wysocki P, Mikucki J (2003) Ekspresja białek regulowanych stężeniem żelaza u enterokoków.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 55: 25-32

 • Waldon E, Sobiś-Glinkowska M, Szewczyk EM (2002) Evaluation of selected features of Staphylococcus cohnii enabling colonization of humans.
  Folia Microbiologica 47: 565-571

 • Lisiecki P, Wysocki P, Mikucki J (2002) Wrażliwość enterokoków na naturalne i syntetyczne chelatory żelaza.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 54: 317-324

 • Waldon E, Szewczyk EM (2002) Zdolność adhezji do komórek nabłonkowych i powierzchni tworzyw szczepów Staphylococcus cohnii zasiedlających środowisko szpitalne.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 54: 109-118

 • Lisiecki P, Sobiś-Glinkowska M, Wysocki P, Szarapińska-Kwaszewska J, Mikucki J (2001) The distribution of staphylobactin in Staphylococcus aureus B 47 cells. 
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences 49: 11-17

 • Szewczyk EM, Różalska M (2000) Staphylococcus cohnii - resident of hospital environment: cell-surface features and resistance to antibiotics. 
  Acta Microbiologica Polonica 49: 121-133

 • Szewczyk EM, Piotrowski A, Różalska M (2000) Predominant staphylococci in the invasive care unit of a paediatric hospital.
  The Journal of Hospital Infection 45: 145-154

 • Lisiecki P, Wysocki P, Mikucki J (2000) Wrażliwość gronkowców na naturalne i syntetyczne chelatory żelaza.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 52: 103-110

 • Szarapińska-Kwaszewska J, Mikucki J (2000) Wymienialność sideroforów w obrębie rodzaju Enterococcus.
  Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 52: 237-245

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej